Parkkuu kartalla

Tapahtumia

Parkkuun Seuratalo

KuruFest

Parkkuun Leijonat

Yrityksiä

Yhteystietoja

Vuokrataan

Etelä-Kurun valokuitu

Etelä-Kurun valokuituhanke


Uutta 20.06.2018

Hankkeemme EU -rahoitus varmistumassa! Jälkiliittymäsopimuksia otetaan vastaan!


Pirkanmaan ELY -keskus on suorittanut rahoitushakemusten esikäsittelyn, hankkeiden pisteytyksen.

                                                                   

Kymmenestä hankkeesta jatkoon selvisi neljä, MEIDÄN HANKKEEMME ON SIINÄ JOUKOSSA!!!

                                                                               

Ylöjärven kaupunki tekee omat rahoituspäätöksensä välirahoituksesta ja takauksesta kesätauon jälkeisessä valtuustossa.


Jälkiliittymissopimus kannattaa täyttää jos et liittynyt hankkeeseen alkuperäisenä liittyjänä ja haluaisit mukaan. Jälkiliittyjistä kerätään


"poolit" saman seudun liittyjiä joille teemme tarjouksen liittymän hinnasta (eli hinta jätetään tyhjäksi liittymissopimuskaavakkeeseen, voit


hyväksyä tai hylätä tarjouksen minkä jälkeen palautamme sopimuksen hinnalla varustettuna). Huomaathan, että EU -tukea ei jälki-


liittymiin saada joten hinnoittelu tehdään joka poolille erikseen, todellisten kustannusten mukaan.Tärkeänä osana hankkeen eteenpäin viemisessä on myös erilaisten lupien hankkiminen, mm. yksityisteiden tienhoitokunnilta.


Lataa tästä lupalomake ja pyydä sen käsittelyä tienhoitokunnassasi monilta puuttuu vielä!


Julkinen kuuleminen 20.5.Kuitu kotiin -mikä se onValokuituhanke FAQ

Alue

Hankkeen alueena on Kurun eteläpuoli. Tavoitteena on, että mahdollisimman monille Parkkuun, Poikeluksen ja Länsi-Teiskon sekä

Pengonpohjan kylien vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille sekä yrityksille vedetään maahan upotettuna (auraamalla tai kaivamalla)

kiinteistökohtainen valokuitukaapeli. Suurin osa kaapeleista kulkee yleisten ja yksityisten teiden pientareissa.

Kartta liittyjistä

Rahoitus

Hankkeen toteutumisen yhtenä edellytyksenä on ely-keskuksen myöntämä rahoitus. Tällä hetkellä julkista rahoitusta on

mahdollista saada jopa 70 % kustannuksista. Lisäksi tarvitaan välirahoitusta Ylöjärven kaupungilta kustannusten ja avustuserien

eriaikaisuuden kompensoimiseksi. Hanke ei rasita kaupungin taloutta millään tavoin sillä välirahoitus maksetaan takaisin kun ELY:nkulloinenkin avustuerä on saatu.

Mitä seuraavaksi?
31.5. mennessä jätämme rahoitushakemuksen Pirkanmaan Ely -keskukselle.

Operaattorin valinta

Operaattoriksi on valittu Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.

Verkon omistus

Valmis verkko jää kyläyhdistyksen omistukseen vähintään viideksi vuodeksi.


Aikataulu

Lupa- yms. kysymykset ratkotaan kesän 2018 aikana.

Rahoitushakemus ely-keskukseen on jätettävä toukokuun loppuun mennessä ja rakentamaan päästään kesällä 2019 mikäli

rahoitus on kaikilta osin järjestynyt ja hanke päätetään toteuttaa.


Kysy lisää tai ilmoita osallistumishalukkuutesi hankekoordinaattorille: jälkiliittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti hankkeen

kokonaiskustannusten selvittyä. Voit ilmaista kiinnostuksesi hankekoordinaattorille vaikka heti, pääset jonoon!


Jälkiliittymät tulevat edullisemmiksi kun liityt ennen kaivuutöiden alkua.


Pertti Nikula

puh. 0500 623 381

email pertti.nikula(at)gmail.com

os. Sulkuntie 55, 34320 Parkkuu


Jälkiiittymäsopimus on ohessa pdf-tiedostona. Tulosta, täytä ja allekirjoita, jonka jälkeen lähetä sopimus Pertti Nikulalle

joko postitse tai skannattuna sähköpostilla.

Haasta naapurisikin mukaan! Lomakkeita saa myös Pertiltä ja muilta kylien yhdyshenkilöiltä:


Kyläkohtaiset yhteyshenkilöt:

Parkkuu:            Pertti Nikula             p.0500 623381   mail:pertti.nikula(at)gmail.com

Poikelus:             Susanna Nikinmäki  p.050 5210879   mail:kurun.profitiimi(at)saunalahti.fi

Länsi-Teisko:     Mika Nieminen         p.0400 762960   mail:mika.nieminen1969(at)gmail.com

                            Hannu Minkkinen  p. 040 594 9992 mail:hminkkinen@outlook.com

Pengonpohja:     Jarkko Luukkanen    p.040 708 6998  mail:Jarkko.luukkanen@kotikone.fi


Valokuituesitteen tulostusversio pdf-tiedostona.