Parkkuu kartalla

Tapahtumia

Parkkuun Seuratalo

KuruFest

Parkkuun Leijonat

Yrityksiä

Yhteystietoja

Vuokrataan

Etelä-Kurun valokuitu

Etelä-Kurun valokuituhanke


Uutta 16.5.

Hyvä Etelä -Kurun valokuituhankkeeseen liittyjä!Verkon rakentamista, ylläpitoa ja operaattoripalveluja koskevan tarjouskilpailun voittaja selviää tiistaina 22.5.
Järjestämme verkon toteuttajaksi valitun tahon kanssa tiedotustilaisuuden hankkeen etenemisestä, kustannuksista jne Parkkuun Seuratalollasunnuntaina 27.5. klo 14. Kahvitarjoilu, kaikki mukaan!
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne ja lähettämään mahdolliset hanketta koskevat kysymyksenne kirjallisesti osoitteeseen


kurunkuitu@gmail.com viimeistään 24.5.


Tärkeänä osana hankkeen eteenpäin viemisessä on myös erilaisten lupien hankkiminen, mm. yksityisteiden tienhoitokunnilta.


Lataa tästä lupalomake ja pyydä sen käsittelyä tienhoitokunnassasi monilta puuttuu vielä!


Julkinen kuuleminen 20.5.Kuitu kotiin -mikä se onValokuituhanke FAQ

Alue

Hankkeen alueena on Kurun eteläpuoli. Tavoitteena on, että mahdollisimman monille Parkkuun, Poikeluksen ja Länsi-Teiskon sekä

Pengonpohjan kylien vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille sekä yrityksille vedetään maahan upotettuna (auraamalla tai kaivamalla)

kiinteistökohtainen valokuitukaapeli. Suurin osa kaapeleista kulkee yleisten ja yksityisten teiden pientareissa.

Kartta liittyjistä

Rahoitus

Hankkeen toteutumisen yhtenä edellytyksenä on ely-keskuksen myöntämä rahoitus. Tällä hetkellä julkista rahoitusta on

mahdollista saada jopa 70 % kustannuksista. Yksittäisen kiinteistönomistajan osuudeksi jää enimmillään 2 500 euroa

(sis.alv 24%). Mikäli alkuvaiheessa liittyjiä saadaan riittävästi (reilusti yli 100), yksittäisen liittymän hinta saattaa laskeakin.

Liittymämaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä.Mitä seuraavaksi?
11.4. on jätetty hankkeesta julkinen tarjouspyyntö, ja hankkeen kustannusarvion vahvistumisen jälkeen jätetään rahoitus-


hakemus ELY -keskukselle.Samaan aikaan selvitetään lupakysymykset. Luvat kaivutyöhön tarvitaan maanomistajilta, ely-keskukselta, yksityisiltä tiekunnilta

ja mahdollisesti museovirastolta.


Rahoitushakemus ely-keskukseen on jätettävä 31.5.2018 mennessä.


Rakentamisaikaiseen rahoitukseen tarvitaan ulkopuolista käyttöpääomaa eli pankkilainaa. Lainan vakuudeksi tullaan hakemaan

Ylöjärven kaupungin takausta ja ns. välirahoitusta eli käyttöpääomalainaa EU -rahoituksen maksatushakemusten käsittelyajaksi.Operaattorin valinta

Kun hankkeen laajuus ja liittyjien määrä on tiedossa, hanketoimija pyytää tarjoukset operaattoreilta verkon rakentamiseksi sekä

ylläpitämiseksi ja myös palvelujen internet- ja TV-palvelujen tarjoamisesta seuraavien 5 vuoden ajaksi. Kun rahoitus,

lupakysymykset, liittyjät, operaattori ynnä muut käytännön asiat on selvitetty, voidaan hanke kyläyhdistyksen päätöksellä

hyväksyä toteutettavaksi. Vasta sen jälkeen kun hanke on virallisesti kaikin puolin hyväksytty, liittyjän tekemä liittymissopimus

tulee voimaan ja laskutetaan liittyjiltä ensimmäinen maksuerä.Verkon omistus

Valmis verkko jää kyläyhdistyksen omistukseen vähintään viideksi vuodeksi.


Alustava aikataulu

Lupa- yms. kysymykset ratkotaan kevään aikana.

Rahoitushakemus ely-keskukseen on jätettävä toukokuun loppuun mennessä ja rakentamaan päästään kesällä 2019 mikäli

rahoitus on kaikilta osin järjestynyt ja hanke päätetään toteuttaa.


Kysy lisää tai ilmoita osallistumishalukkuutesi hankekoordinaattorille: jälkiliittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti hankkeen

kokonaiskustannusten selvittyä. Voit ilmaista kiinnostuksesi hankekoordinaattorille vaikka heti, pääset jonoon!


Jälkiliittymät tulevat edullisemmiksi kun liityt ennen kaivuutöiden alkua.


Pertti Nikula

puh. 0500 623 381

email pertti.nikula(at)gmail.com

os. Sulkuntie 55, 34320 Parkkuu


Jälkiiittymäsopimus on ohessa pdf-tiedostona. Tulosta, täytä ja allekirjoita, jonka jälkeen lähetä sopimus Pertti Nikulalle

joko postitse tai skannattuna sähköpostilla.

Haasta naapurisikin mukaan! Lomakkeita saa myös Pertiltä ja muilta kylien yhdyshenkilöiltä:


Kyläkohtaiset yhteyshenkilöt:

Parkkuu:            Pertti Nikula             p.0500 623381   mail:pertti.nikula(at)gmail.com

Poikelus:             Susanna Nikinmäki  p.050 5210879   mail:kurun.profitiimi(at)saunalahti.fi

Länsi-Teisko:     Mika Nieminen         p.0400 762960   mail:mika.nieminen1969(at)gmail.com

                            Hannu Minkkinen  p. 040 594 9992 mail:hminkkinen@outlook.com

Pengonpohja:     Jarkko Luukkanen    p.040 708 6998  mail:Jarkko.luukkanen@kotikone.fi


Valokuituesitteen tulostusversio pdf-tiedostona.