Parkkuu kartalla
Tapahtumia
Parkkuun Seuratalo
KuruFest
Parkkuun Leijonat
Yrityksiä
Yhteystietoja
Vuokrataan
Etelä-Kurun valokuitu

Etelä-Kurun valokuituhanke


Jatkoimme liittymishakemusten määräaikaa 31.3. 2018 asti! Kaikki mukaan!!! Haasta naapurisikin mukaan!


Hanketoimijana eli toimeenpanevana organisaationa on Parkkuun seudun kyläyhdistys ry. Hankekoordinaattorina toimii

yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Nikula (yhteystiedot alla). Etelä-Kurun valokuituhankkeen tarkoituksena on rakentaa

ja ylläpitää valokuituverkko huippunopeaa tietoliikennettä varten. Valokuidulla voidaan korvata vanhat kuparijohtoihin perustuvat

puhelinverkot, sekä myös nykyiset langattomat verkot ("mokkulat") kotikäytössä.


Kuituverkko ei heti korvaa nykyistä kupariverkkoa, vaan tulee ensivaiheessa sen rinnalle eli niissä kiinteistöissä, joissa

on nyt PHPOY:n puhelinliittymä, eikä niihin oteta kuituliittymää, palvelut hoituvat jatkossakin kupariverkon kautta. Kupariverkko

tulee todennäköisesti kuitenkin poistumaan käytöstä lähimmän 10 vuoden aikana. Valokuituverkon kautta on saatavissa

myös huipputasoiset TV-palvelut, ja paljon muuta.


Vastaavia hankkeita on toteutettu ja toteutumassa jo useissa kylissä Pohjois-Pirkamaalla ja Keski-Suomessa.Kuitu kotiin -mikä se onValokuituhanke FAQ

Alue

Hankkeen alueena on Kurun eteläpuoli. Tavoitteena on, että mahdollisimman monille Parkkuun, Poikeluksen ja Länsi-Teiskon

kylien vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille sekä yrityksille vedetään maahan upotettuna (auraamalla tai kaivamalla)

kiinteistökohtainen valokuitukaapeli. Suurin osa kaapeleista kulkee yleisten ja yksityisten teiden pientareissa.

Kartta liittyjistä

Rahoitus

Hankkeen toteutumisen yhtenä edellytyksenä on ely-keskuksen myöntämä rahoitus. Tällä hetkellä julkista rahoitusta on

mahdollista saada jopa 70 % kustannuksista. Yksittäisen kiinteistönomistajan osuudeksi jää enimmillään 2 500 euroa

(sis.alv 24%). Mikäli alkuvaiheessa liittyjiä saadaan riittävästi (reilusti yli 100), yksittäisen liittymän hinta saattaa laskeakin.

Liittymämaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä.Käyttökustannukset

Verkon valmistuttua liittyjä voi valita nettiyhteydelleen haluamansa nopeuden. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Hämeen

puhelin Oy:n 50/10 Mbit/s yhteys maksaa 29,90 euroa kuukaudessa. Kaapelitv -palvelun hinta on 7,25 €/kk.Mitä seuraavaksi?

Alkuvaiheessa hanketoimija eli kyläyhdistys solmii tilaajia sitovat liittymäsopimukset 31.3. mennessä jolloin selviää myös

valokuituverkon maantieteellinen laajuus ja sen myötä hankkeen kustannusarvio. Kaikille kiinteistöille ei välttämättä voida

kaapelia vetää johtuen esimerkiksi liian syrjäisestä sijainnista pitkine välimatkoineen. Jos liittyjiä ei ole tarpeeksi hanke kaatuu.
 


Samaan aikaan selvitetään lupakysymykset. Luvat kaivutyöhön tarvitaan maanomistajilta, ely-keskukselta, yksityisiltä tiekunnilta

ja mahdollisesti museovirastolta.


Rahoitushakemus ely-keskukseen on jätettävä 31.5.2018 mennessä.


Rakentamisaikaiseen rahoitukseen tarvitaan ulkopuolista käyttöpääomaa eli pankkilainaa. Lainan vakuudeksi tullaan hakemaan

Ylöjärven kaupungin takausta.Operaattorin valinta

Kun hankkeen laajuus ja liittyjien määrä on tiedossa, hanketoimija pyytää tarjoukset operaattoreilta verkon rakentamiseksi sekä

ylläpitämiseksi ja myös palvelujen internet- ja kTV-palvelujen tarjoamisesta seuraavien 5 vuoden ajaksi. Kun rahoitus,

lupakysymykset, liittyjät, operaattori ynnä muut käytännön asiat on selvitetty, voidaan hanke kyläyhdistyksen päätöksellä

hyväksyä toteutettavaksi. Vasta sen jälkeen kun hanke on virallisesti kaikin puolin hyväksytty, liittyjän tekemä liittymissopimus

tulee voimaan ja laskutetaan liittyjiltä ensimmäinen maksuerä.Verkon omistus

Valmis verkko jää kyläyhdistyksen omistukseen vähintään viideksi vuodeksi. Siinä tapauksessa, että PHPOY voittaa

tarjouskilpailun ja saa verkon toteutettavakseen, se myöskin osallistuu rakentamisen rahoittamiseen 1 000 eurolla/liittyjä.

Tätä sijoittamaansa summaa vastaan PHPOY saa lunastaa verkon itselleen 6 vuoden kuluttua verkon valmistumisesta.

Alustava aikataulu

Tavoitteena on, että helmikuun aikana liittyjien määrä ja paikat ovat selvillä. Lupa- yms. kysymykset ratkotaan kevään aikana.

Rahoitushakemus ely-keskukseen on jätettävä toukokuun loppuun mennessä ja rakentamaan päästään ensi kesänä.


Kysy lisää tai ilmoita osallistumishalukkuutesi hankekoordinaattorille:


Pertti Nikula

puh. 0500 623 381

email pertti.nikula(at)gmail.com

os. Sulkuntie 55, 34320 Parkkuu


Liittymäsopimus on ohessa pdf-tiedostona. Tulosta, täytä ja allekirjoita, jonka jälkeen lähetä sopimus Pertti Nikulalle

joko postitse tai skannattuna sähköpostilla.

Haasta naapurisikin mukaan! Lomakkeita saa myös Pertiltä.


Kyläkohtaiset yhteyshenkilöt:

Parkkuu:            Pertti Nikula             p.0500 623381   mail:pertti.nikula(at)gmail.com

Poikelus:             Susanna Nikinmäki  p.050 5210879   mail:kurun.profitiimi(at)saunalahti.fi

Länsi-Teisko:     Mika Nieminen         p.0400 762960   mail:mika.nieminen1969(at)gmail.com

                            Hannu Minkkinen  p. 040 594 9992 mail:hminkkinen@outlook.com

Pengonpohja:     Jarkko Luukkanen    p.040 708 6998  mail:Jarkko.luukkanen@kotikone.fi


Valokuituesitteen tulostusversio pdf-tiedostona.