JULKINEN KUULEMINEN

 

YlšjŠrven kaupungin alueella suunnitellut kylien valokuituverkot.

 

Toteuttaja Parkkuun seudun kylŠyhdistys ry

 

Kurun taajaman etelŠpuolelle, Parkkuun,Poikeluksen, LŠnsi-Teiskon, Kyršnlahden, ja osaan Karhea, kylien alueille suunnitellaan kylŠvalokuituverkkoa.

LiittyjiŠ postinumeroalueittain:

Kuru 4

Parkkuu 52

Poikelus 28

LŠnsi-Teisko 41

Kyršnlahti 16

Karhe 9

 

TŠllŠ julkisella kuulemisella Parkkuun seudun kylŠyhdistys ry haluaa kartoittaa kaupallisilta toimijoilta sitŠ, onko ko. hankealueelle rakentumassa valokuituverkko markkinaehtoisesti. MikŠli yrityksellŠnne on suunnitteella kyseiselle hankealueelle markkinaehtoinen valokuituverkko, pyydŠmme ilmoittamaan siitŠ 31.5.2018 mennessŠ osoitteeseen kurunkuitu@gmail.com

 

Samalla julkisella kuulemisella myšs kuluttajilla on mahdollisuus kommentoida suunnitteella olevaa hanketta. Myšs nŠmŠ kommentit pyydetŠŠn esittŠmŠŠn kirjallisesti samaan sŠhkšpostiin.

Kartta hankealueista lšytyy Parkkuun kylŠn nettisivuilta parkkuu.fi

TŠmŠ julkinen kuuleminen perustuu Maaseutuviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjeeseen paikallisten laajakaistainvestointien rahoituksesta.